Dit is de privacy statement van de websites Zupgo.nl, zupgo.com en zupgo.co.uk. Deze websites worden beheerd door Zupgo, een handelsnaam van Rittershaus IT B.V. (Inschrijvingsnummer 63004658 bij de Kamer van Koophandel in Utrecht).

De bescherming van persoonsgegevens is van belang. Wij respecteren je persoonlijke levenssfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel via deze website aan ons verschaft of die al in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Je kunt deze website anoniem raadplegen. Indien je via deze site een (online)dienst afneemt, vragen wij naar je (bedrijfs)naam, telefoonnummer, (e-mail)adres, KvK nummer en IBAN. Deze gegevens gebruiken wij om die dienst te verlenen en te administreren, en voorts om je van tijd tot tijd te informeren over onze dienstverlening. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Om technische redenen kan het nodig zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar servers in de Verenigde Staten of andere landen buiten de E.U.. In dat geval nemen wij passende maatregelen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval, of als je nog vragen hebt over ons privacy beleid, kun je contact met ons opnemen. Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kun je je te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Zupgo bewaart je gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Zupgo kan deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.