Zupgo is een handelsnaam van Rittershaus IT B.V, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 855050263 (hierna “Zupgo”).

Zupgo verleent u toegang tot zupgo.nl, zupgo.co.uk en zupgo.com (hierna “de websites”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Zupgo behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Websites.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Beperkte aansprakelijkheid

Zupgo spant zich in om de inhoud van de Websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zupgo.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van andere intellectuele eigendom met betrekking tot deze materialen liggen bij Zupgo.